EU skal investere stort i nye nett

EU er bekymret for nettsituasjonen, og manglende nettkapasitet er et minst like stort problem i EU som i Norge.

Det er særlig den planlagte vindkraften som skaper problemer i EU. Det planlegges flere linjer mellom EU landene innen 2020; Danmark-Tyskland (kapasitet 1500 MW), Østerrike-Tsjekkia, Italia-Slovenia (380 kV), Polen-Littauen (400 kV), Frankrike-Spania (400 kV), Frankrike-Belgia, UK-Nederland (1320 MW kapasitet).

For oss i Norge er nok den planlagte Nord Link mellom Norge og Tyskland mer interessant. Status her er foreløpig kun en mulighetsstudie. Det vurderes også en kabel fra Norge til UK. Det er allerede tatt investeringsbeslutning om Norge- Danmark som omtalt tidligere (Skagerak 4 på 600 MW innen 2012). En utredning ser på Sverige-Littauen (600 MW). Det er besluttet å bygge kable mellom Finland og Estland (600 MW innen 2013), Finland-Sverige (800 MW innen 2011 og som skal levere atomkraft).

I sum innebærer disse planene en radikal forbedring av nettilgangen mellom EU landene, og mellom Norge og EU. Det vil medføre at kraftmarkedet i stor grad vil bli et felles Europeisk marked og med langt mindre regionale prisforskjeller.

Det igjen vil nok føre til at kraftprisene i Norge vil bli høyere enn i dag, selv om bildet er uoversiklig blant annet fordi det planelgges relativt mye ny kraftproduksjon.