NVE har sendt to forskrifter ut på høring

Som kjent pågår det et arbeid for å endre dagens balanseavregningssystemer slik at det blir en nordisk harmonisering. Som et ledd i dette sender NVE to forskrifter ut på høring.

Småkraftforeninga har tidligere omtalt harmoniseringssaken, og vi er sterkt kritiske til endringsforslagene. Dette skyldes at ubalansen blir svært mye dyrere og prisingen av regulerrisikoen vil kunne øke kraftig.

Det er Forskrift om måling og avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (MAF), høringsdok. nr 8/2008., og Forskrift om systemansvaret i det norske kraftsystemet (FOS), høringsdok. nr. 7/2008.

Se link for fullstendig forskriftstekst: http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=11933

Høringsfristen for begge forskriftene er 1. oktober.