Frps fornybar politikk

I et intervju med Stavanger Aftenblad ramser Frps Ketil Solvik-Olsen opp en rekke viljeserklæringer.

Hvis dagens meningsmålinger holder seg er det ikke usannsynlig at Solvik-Olsen blir vår nye Olje- og energiminister. I den forbindelse er Solvik-Olsen intervjuet av Stavanger Aftenblad, og Solvik-Olsen uttaler selv at «den dagen en Frp-er blir olje- og energiminister»

Ketil Solvik-Olsen ramser opp område etter område, sak etter sak hvor «Frp ville ha skåret gjennom og hatt et annet linjevalg enn dagens regjering».

Når det gjelder satsningen på ny fornybar energi sier Solvik-Olsen følgende:

"Grønne sertifikater (som er en støtteordning) skal på plass. Det skal Frp klare ved å inkludere småkraftverk i det grønne sertifikatmarkedet. Det vil ikke dagens regjering. Svenskene har småkraftverk med, og dermed blir det mer fristende for investorene å investere i Sverige. Småkraftverk er nemlig billigere kraft enn vindkraftverk etc. Frp vil altså ha en teknologinøytral støtteordning. Det vil si at vann-, vind-, sol- og bioenergi skal likebehandles. Tanken er at det gjelder om å få mest mulig fornybar kraft ut fra pengene.

Støtte til ny teknologi

Umodne teknologier som havmøller og tidevanns- og bølgekraft skal få ekstrastøtte til å bli testet ut".