EU vil ha elbiler

EU går nå bort fra målsetningen om 10% biodrivstoff innen 2020, og vil heller har fornybar el som "drivstoff".

Årsaken er at biodrivstoffproduksjonen presser matvareprisene.

Småkraftforeninga mener dette er fornuftig og at elbiler feks plug in hybrider er veien å gå. EUs dreining vil helt klart øke etterspørselen etter blant annet småskala vannkraft.