Åpner for mer vannkraft

Ola Borten Moe, leder næringskomiteen (SP), mener vannkraftutbyggingsteknologien har endret seg mye de siste 20-30 årene noe som sammen med en fortsatt kraftkrise i Midt-Norge, gjør at ny magasinkraft også i vernede vassdrag må vurderes.

Det var på Jazzgasskonferansen i Molde Borten Moe kom med disse synspunktene. Ikke overraskende får han full støtte fra Frps Ketil Olsen-Solvik.

Borten Moe er klar på at dagens regjering nok ikke har det samme synet som han , men sier at norsk vannkraft uansett må være bedre enn importert russisk atomkraft.

Småkraftforeninga mener imidlertid at også den sittende Regjeringen bør kunne se på småkraftutbygginger i vernede vassdrag, og vi har som kjent lansert ulike skånsomme utbyggings- og driftsmetoder, blant annet differensiert slukevne gjennom døgnet.

Imidlertid må vi da få lov til å installere småkraftverk med noe høyere effekt enn i dag, feks 3 MW (mot dagens grense på 1 MW)