Rekordhøy krafteksport

NVE melder om en rekordhøy krafteksport så langt i år.

Den norske nettoeksporten har ikke vært høyere siden 2000. Samlet norsk nettoeksport er 7,4 TWh så langt i år. Nettoeksporten over NorNed-kabelen til Nederland utgjør 1,5 TWh. Kabelen har vært i drift siden 6. mai. Feil på kabler til Sverige og Danmark har virket dempende på nettoeksporten fra Sør-Norge, og medvirket til lavere kraftprisar i området.

Småkraftforeninga mener eksporten viser at norsk vannkraft blir en viktigere og viktigere eksportartikkel som både genererer viktige inntekter for landet, men også er med på å redusere CO2-utslippene i Europa.

7,4 TWh med ren vannkraft vil, når det erstatter kullkraft, redsuere CO2-uslippene med om lag 6 000 000 tonn CO2.