SV vil ha lik nettleie over hele landet

Stortingsrepresentant for SV Lena Jensen vil ha lik nettleie over hele landet, og ikke slik situasjonen er i dag hvor byene har en lavere nettleie enn distriktene.

Småkraftforeninga støtter et slikt system fordi det vil medføre at nettkostnadene fordeles likt på alle. Nettleie må betraktes som betaling for et felles samfunnsgode, og kraften blir dessuten i stor grad produsert i distriktene men her er alstå nettleien høyere enn i sentrale strøk.

Lik nettleie vil dessuten gi nettselskapene økt evne til å bygge ut ny nettkapasitet, noe som vil komme ny fornybar energiproduksjon til gode.

Manglende nett og en manglende vilje til å investere i nye nett, er jo den største flaskehalsen for å utløse ny fornybar energi. Økt nettleie i kombinajson med en investeringsplikt vil være et svært effekltiv virkemiddel for å bygge ut helt nødvendig nettkapasitet i Norge. En nettkapasitet som altså kommer hele Norge til gode.