Forbrukerrådet mener det er for mange nettselskaper i Norge

På Tu.no er Forbrukerrådets Olav Nyhus kritisk til å gi støtte til noe utvalgte nettselskaper for å jevne ut nettleien. Nyhus mener at man i stedet bør se på nettslekspasstruktiren i Norge

Småkraftforeninga er enig med Forbrukerrådet i dette og at det å ha hele 133 selvstendige nettselskaper i Norge har en rekke ulemper.

Ikke bare blir nettleien svært forskjellig, men også tilknytningsvilkår, beregning av anleggsbidrag, nettap mv., blir også høyst ulik. Mange mindre nettselskaper har variarende komptanse om bl.a. annet tilknytning av småkraftverk.

Resultatet blir 133 forskjellige regelverk og praktisering av disse, uten noen form for standarisering. Mangledne evne til å planlegge over større områder er også negativt.

Småkraftforeninga håper nettleiedebatten kan føre til noe annet enn en krangling mellom by og land, og at man nå benytter aneldningen til en skikkelig gjennomgang av nettstrukturen med tanke på produksjon av ny fornybar energi.

En slik evaluering bør være en naturlig del av Regjeringens kommende energimelding.