Høyre støtter småkraftforeningas krav om en egen norsk sertifikatordning

Høyre vil ikke vente på en svensk-norsk ordning men vil som en overgangsordning ha et eget norsk sertifikasystem på plass nå, og ber Regjeringen utrede dette.

Småkraftforeninga har lenge argumentert for et eget norsk sertifikatsystem enten i påvente av – eller i værste fall – istedet for et felles sertifikatsystem. Vi er derfor glade for at vi får støtte i dette synet.

Vi er likevel tilfredse med at Olje- og energiminsiteren forhandler med Sverige, men mener forstatt at det er høyst uklart om de vil komme i havn 1. oktober 2009 slik planen er.

For å hindre byggestans i påvente av en ordning, hadde det vært en stor fordel om vi kunne begynt med et eget system som senere kan implementeres med svenskene. Vi kan da legge den tett opp til den svenske modellen slik at integrasjonen går smidig i 2009.

Målet bør derfor være et eget norsk sertifikatmarked oppe å går 01.01.2009