Ledige kursplasser i Førde, Samnanger, Sirdal og Volda

Småkraftforeninga har utviklet kurset "Fra grunneier til lokal e-verkssjef".

Det er noen få ledige kursplasser i Volda, mens det er god plass i Samnanger, Førde og Sirdal.

Følgende dator et satt opp for gjennomføring av kurset:

Volda: 16/9 14/10 11/11

Førde: 18/9 16/10 13/11

Samnanger: 23/9 21/10 18/11

Kurset i Sirdal er ennå ikke berammet.

Interesserte bes melde sin interesse via vår hjemmeside: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=372