Småkraftkurset kan tilbys også uten konsulenttjenester

Etter oppfordring fra flere vil Småkraftforeningas kursserie "Fra grunneier til lokal e-verkssjef" også tilbys uten 10 timers konsulenttjenester.

Kurset var primært tiltenkt fallrettighetseiere i en planleggingsfase, men flere som har bygget kraftverk ønsker å delta på kurset, men disse trenger naturlig nok ikke 10 timer med konsulenttjenester.

Pris for kurs UTEN 10 timers konsulenttjenester blir 5000 kr + mva, mens prisen MED 10 timer konsulenttjenester fortsatt er 10 000 kr + mva.

Alle som har meldt sin interesse vil få valget mellm kurs med eller uten konsulenttjenester.