Turistforeningen ønsker å bygge mikrokraftverk

Den norske turistforeningen ønsker å bygge tre mikrokraftverk i tilknytning til noen av sine hytter.

I NRK radios morgensending i Sogn og Fjordane kom det fram at Turistforeningen ønsker å bygge tre mikrokraftverk i fjellheimen. Et av kraftverkene skal bygges innenfor et landskapsvernområde.

Bakgrunnen er at Turistforeningen ønsker å erstatte forbruket av 10 000 liter diesel + drivstoff til helikoptere med el. De argumenterer for et lavere CO2-utslipp fra sine aktiviteter og redusert støy fra helikoptere over fjellheimen.

Styremedlem i Småkraftforeninga Rune Nydal stiller seg positiv til utbyggingsplanene, men viser til at Turistforeningen som har markert seg som en av landets argeste småkraftmotstandere, nå må erkjenne at de positive effektene ev egen kraftutbygging også gjelder for andres småskala kraftutbygginger.

Hele innslaget kan høres her (etter om lag 50 min): http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/398011