Samarbeidsrådet for naturvernsaker angriper småkraften

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) ønsker en egen rødliste for vassdrag som ikke er vernet. Bakgrunnen er småkraftutbygginger.

I et radioinnslag i dag (hør: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/398471 , spol frem til 1,02,00) ønsker SRN å registere norske vassdrag som ikke er vernet med det formål å få dem vernet. SRN oppgir at det er småkraftutbygginger som gjør at de vil gå i gang med dette arbeidet.

Småkraftforeningas Rune Nydal sier at en slik rødliste for vassdrags er helt unødvendig all den tid vi har vernede vassdrag som ivaratar slike verneverdier.

Småkraftforeninga mener videre at det ikke er private organsiasjoner (SRN består av WWF, Naturvernforbundet, Turistforeningen og Norges Jeger- og fiskeforbund) som skal lage verneplaner i Norge. Det er en oppgave som er forbehold myndighetene.

Småkraftforeninga er dessuten forundret over miljvernorganisasjonenes stadige mostand mot ny fornybar energi, og det eneste som er gangbart der i gården er offshore vindmøller.

Vi har en mistanke om at det kun er fordi de enn så lenge er langt frem i tid.
Det er nå på høy tid at også miljvernsiden ser fordelene av reduserte CO2-utslipp, noe som småskala vannkraftproduskjon i høyste grad er med på å bidra til.

Se også link: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.6174538