Stadig lenger kø hos NVE

Køen av småkraftprosjekter som har søkt NVE om konsesjon øker stadig, og er nå på 433 søknader.

Effekten av Regjeringens styrking av NVE sin konsesjonsavdeling med blant annet 10 nye stillinger i våres, vil naturlig nok ta noe tid. Likevel er det lite som tyder på at køene blir vesentlige mindre og saksbehandlingstiden kortere med det første.

Regjeringen har lovet en ytterligere styrking av NVEs konsesjonsavdeling i neste års statsbudsjett, noe som her helt nødvendig, men samtidig må det også tas andre grep.

Saksbehandlingen må først og fremst bli enklere, slik at den enkelte søknad kan behandeøs raskere. Dernest bør flere kurante søknader, også for kraftverk med en effekt godt over 1 MW, kunne delegeres til kommunene og behandles etter plan- og bygningsloven og på den måten frigjøre kapasitet hos NVE.

Fortsatt er NVEs konsesjonskø den største flaskehalsen for å utløse ny fornybar energi raskt.