Svenskene tvilsomme til felles sertifikatmarked før 2012

Svensk Energiforeningars riksforbund (SERO) er tvilende til at det blir et felles svensk norsk sertifikatmarked før 2012.

I siste nummer av SERO journalen (2/2008) blir de nye forsøkene på å få til et felles sertifikatmarked kommentert.

I følge norske og svenske myndigheter så vil et felles sertifikatmarket kunne komme i gang innen 1. september 2009.

SERO er imidlertid tvilende til dette, og skriver at det trolig vil ta mye lenger tid å løse alle problemer som finnes før introduksjonen av et slikt felles system kan skje.

Begrunnelsen er blant annet at det rent teknisk vil bli mye lettere å innføre systemet når eldre svenske kraftverk begynner å fases ut fra ordningen. Det skjer først etter 31. desember 2012.

I tillegg mener SERO at det er en reell mulighet for at man igjen oppdager så mange problemer at det hele igjen legges på is.

Småkraftforeninga mener at disse synspunktene er interessante og som bør resultere i at Regjeringen parallellt arbeider med en egen norsk sertifikaordning som kan innføres dersom 1. september fristen ser ut til å ryke.

Slik situasjonen er nå kan ikke bransjen fortsatte ørkenvandringen. Det er mange kraftverk som i dag ikke blir realisert pga. av usikkerheten knyttet til sertifuikater fordi ingen vil risikere å gå glipp av denne tillegspremieringen.

Til slutt kan det hende at SERO sin analyse er for negativ, da de klart er skeptiske til et felles marked fordi de da kan se for seg en lavere sertifikatpris enn de oppnår i dag. En sertifikatpris som er opp mot 40 SEK/MWh!