Tinn kommunes første private småkraftverk åpnet

Småkraftforeninga deltok på åpningen av det første private småkraftverket i Tinn kommune, Telemark.

Kraftverket ble formelt åpnet av kommunes ordfører, Erik Haatvedt.

Tinn kommune er landet 4 største kraftprodusent med i all hovedsak magasinkraftverksproduksjon. Men i helgen var det storslått åpning av det første private småkraftverket i kommunen, Tnnkraft AS.

Kraftverket er heleiet av tre grunneiere (bønder) og er finansiert av den lokal Sparebanken (Tinn Sparebank).

Investeringene kom på om lag 20 mill. kr og med en forventet årsproduksjon på 7 GWh. Utbyggerne forteller om en smertefri prosess hvor de har hatt et ypperlig forhold til både kommunen, fylkesmannen, lokal netteier og lokal bank. Utbyggerne har opplevd å få støtte hele veien.

Kraftverksfakta:

* Totaleffekt: 2,4 MW
* fallet er på 59 m
* Nedslagsfeltet er på hele 98 km2.
* Rørdimensjon 1,4 meter.
* Rørgate 880 meter (GUP rør).
* To stk. Franchisturbiner fra Fadum på 1200 kW hver.

Småkraftforeninga var imponert over kraftverket og Tinnkraft AS kan tjene som et godt eksemple på at det er fullt mulig å bygge kraftverk selv slik at verdiskapningen forblir i bygda. Dette ble også trukket frem av ordføreren og Tinn kommunen må betegnes som en foregangskommune, da de i sin landruksplan har nettopp småkraftutbygging som et satsningsområde. Utbyggerne fortalte om stor velvilje fra kommunen gjennom hele prosessen.

Tinnkraft AS er det første private småkraftverket i Tinn kommune, men potensialet i kommunen er på om lag 50 småkraftverk. Småkraftforeninga håper Tinnkraft AS sin etablering kan stimulere andre grunneiere til å gå i gang med egne prosjekter.

Småkraftforeninga ønsker Tinnkraft AS lykke til med produksjonen!