Fjernvarmeforeningen på ville veier

I siste nummer av Energi setter daglig leder i Norsk Fjernvarme Heidi Juhler investeringer i nett og fjermvarmeinfrastruktur opp mot hverandre.

Manglende nett eller for liten kapasitet i eksisterende nett, er i dag den største flaskehalsen for å utløse ny småskala vannkraft. Småkraftforeninga stiller seg undrede til Juhler sitt utspill, og mener polariseringen mellom småkraft og fjernvarme er både unødvendig og lite relevant.

I første rekke henvender småkraften og fjernvarmen seg til ulike brukergrupper i Norge, og dernest vil eventuell overproduksjon i sommerhalvåret gå til eksport som i stor grad erstatter forurensende kullkraft. Og med tanke på at det er nettopp kullkraften som bestemmer prisnivået på kraften i Europa og i økende grad også i Norden, så burde Fjernvarmeforeningen være glad for en økt krafteksport.