Ola Borten Moe ønsker mer vannkraft

Ola Borten Moe som sitter i og er leder for Stortingets næringskomite for SP, tar til orde for økt vannkraftutbygging i Norge.

Borten Moe trekker frem at vannkraft er den energibæreren med minst konfliktpotensiale. Borten Moe nevner at gasskraften er lite aktuell pga. dyr rensing, at vindkraften alltid møter stor lokal motstand og at også bioenergisatsningen vil, hvis den brer om seg, ha et konfliktpotensiale når man oppdager hvor stor hogstaktivitet dette vil medføre.

Vannkraften derimot er potensielt langt mindre kontroversiell blant annet fordi teknologien har endret seg mye de siste 20 årene.

Småkraftforeninga mener at selv om Borten Moe her tenker mest på magasinkraften i vernede vassdrag, så gjelder resonnementet også for småkraften. Småkraften har en mulighet til differensiert produksjon og kan tilpasses terrenget i meget stor grad. Småkraften kan med andre ord i dag etableres med helt minimale naturinngrep.