NVE vil øke antallet prissoner i Norden

NVE vil dele Norden inn i hele 11 prissoner, for å håndtere flaskehalser i nettet.

Det var på Nordic Energy Days i Oslo at NVE kom med dette utspillet. Det er årets store prisforskjeller mellom midtnorge og sørnorge som er bakgrunnen for utspillet.

Småkraftforeninga anser dette som en nødløsning og vil heller ha fokus på utbygging av nye nett.