Vil ha EUs fornybardirektiv også i Norge

Energibedriftenes landsforening, Bellona og Frp vil gjøre EUs siste fornybart direktiv gjeldende også i Norge.

Det er ingen selvfølge at Norge som er EØS-land, må implementere akkurat dette direktivet. Men akkurat det ønsker EBL, Bellona og Frp at Norge skal gjøre fordi det vil legge press på Norge til å bygge ut mer fornybar energi.

Småkraftforeninga støtter opp om dette synet, og vi registrerer at EU har en mer ambisiøs plan for sin fornybar statsning enn det Norge har.

Det er også trolig at Norge unnsett vil måtte oppfylle fremtidige internasjonale utslippskrav og da er det like greit å legge lista på plass med en gang.

Regjeringen er imidlertid i tvil om det er hensiktsmessig med å innføre direktivet i Norge, og viser til at det ikke er gitt at en slik implementering vil gi mer fornybar energi i Norge.