NVEs energidager 2008

Den 16. og 17 oktober arrangerer NVE Energidagene i Oslo.

Temaene i år er som følger:

* EUs energi- og klimamål – virkning for Norge
* Støtteordninger og fornybarhetsdirektivet
* Klimapåkjenninger, beredskap og kriseledelse
* Store kraftforbrukere
* Klima- og miljøkonsekvenser av energibruk
* Nettinvesteringer – tilstand, regulering og tilsyn
* Krav om bemanning i nettselskaper

Seminarene avholdes på Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo.

Se link for mer info og påmelding: http://www.energidagene.no/index.htm?WT.ac=Energidagene