OED innrømmer for lave støttesatser

Statssekretær Geir Pollestad, OED, innrømmet på vindkraftkonferansen på Stiklestad, at støttenivået for fornybar energi hittill har vært for lavt.

Pollestad sier videre at det er behov for et løft når det gjelder støttenivået. Her har vi ikke vært gode nok, sier Pollestad. Pollestad legger til at ingenting er avklart enda, men at budsjettkonferansen starter i morgen.

Pollestad viser til at det nå foregår "spennende samtaler og forhandlinger" med Sverige når det gjelder grønne sertifikater og hvor alle vesentlige forhold skal være avklart innen 2009.

Småkraftforeninga er glade for at Pollestad innrømmer at støttenivået har vært for lavt, men synes uttrykket "for lavt" er et understatement for småkraftens vedkommende siden støttenivået har vært ingenting.