Høring om hjemfall i Stortinget tirsdag

Energi- og miljøkomiteen avholder i morgen (2/9) kl 1800, høring om de nye hjemfallsreglene.

Det er et knippe advokater som skal belyse temaet, og som sammen med Terje Riis-Johansen skal orientere Stortinget.

Småkraftforeninga forventer ingen dramatikk for småkraftens vedkommende, og regner med at dagens grense for hjemfall på 4000 naturhestekrefter blir videreført. De aller fleste småkraftverk vil da fortsatt være skjermet mot hjemfall til staten.

Imidlertid vil vi følge med på høringen som forøvrig overføres på Stortingets nett-TV.

Programmet er som følger:

18.00 – 18.05 Statsråd Terje Riis-Johansen

18.05 – 18.25 Professor dr. juris Erling Hjelmeng, Universitetet i Oslo
– Spørsmål fra komiteen

18.25 – 18.45 Professor dr. juris Fredrik Sejersted, Senter for Europarett
– Spørsmål fra komiteen

18.45 – 19.05 Advokat Stein Ove Solberg (ikke bekreftet), advokatfirma Arntzen de Besche
– Spørsmål fra komiteen

19.05 – 19.20 Statsråd Terje Riis-Johansen
– Spørsmål fra komiteen

19.20 – 19.30 Avsluttende/oppsummerende spørsmålsrunde