Nye overføringskabler til utlandet under planlegging

Det planlegges stadig flere kabler fra Norge til utlandet. En ny Norned (NorNed 2) kabel kan komme i tillegg til en 1400 MW kabel til Tyskland

Økt overføringskapasitet til utlandet vil trolig være positivt for kraftprodusentene i Norge, og særlig i NO1 området som har vært plaget med stor produksjon og begrenset overføringskapasitet og dermed lave priser.

I sum vil økt kapasitet medføre økte kraftpriser på sikt.