Venstre vil ha maksimalt 3 måneders saksbehandlingstid

Venstre presenterte i dag sitt stortingsvalgprogram 2009 (som småkraftforeninga forøvrig har gitt innspill til).

Venstre ønsker å forsterke saksbehandlingen slik at saksbehandlingstiden for mikro- , mini- og småkraftverk blir maksimalt 3 måneder.

Venstre gjentar så punktene fra klimaforliket om bl.a. økt nettkapasitet m.v.

Småkraftforeninga kan støtte Venstres krav om maksimalt 3 månedres saksbehandlingstid, og vi støtter også Venstres småkraftpunkter forøvrig.

Les hele programmet her: http://www.venstre.no/files/sentralt/organisasjon/utkast_venstres_stortingsvalgprogram_20092013_030908.pdf