Elbiler gratis på ferger

Som et ledd i å legge til rette for elektrifiseringen av transportsektoren, vil samferdselsministeren la elbiler reise gratis med ferger.

Vi må bryte sammenhengen mellom økt velstand og økte klimagassutslipp. Blant annet må energiforbruket per kjøretøy ned, og vi må ta i bruk mer miljøvennlige energibærere. Elbilen er ett av svarene på denne utfordringen, sier samferdselsministeren.

Elbiler er allerede fritatt for engangsavgift og årsavgift, de kan parkere gratis på offentlige parkeringsplasser, passere gratis gjennom bomringer og kjøre i kollektivfeltet.

Samferdselsministeren håper gratis bruk av riksveiferger vil gjøre elbilene attraktive også i distriktene.

Elbiler slipper ikke ut CO2 når elektrisiteten er produsert fra fornybare energikilder. Selv med energi produsert fra kullkraft kan det være miljøgevinster å hente, fordi elbilene er svært energieffektive. I Norge kjører det nå mer enn 1500 elbiler, ca. 300 mer enn i 2004.

Småkraftforeninga er positive dette og håper at slike økonomiske virkemidler også vil gjelde for plug in hybridene når de kommer for fullt til neste år.