Teksal utvider

Teksal kjøper Hjelmeland Elektro.

I en pressemelding informerer selskapene om oppkjøpet. Pressemeldingen er lagt ut i sin helhet under:

"
Teksal og Hjelmeland Elektro gir gass !!

Det er inngått avtale om kjøp av 60% av Hjelmeland Elektro AS.
Kjøpet er strategisk og industrielt begrunnet og et ledd i en langsiktig strategi. Teksal har som mål å bli landets ledende elektro-automasjonskonsern i løpet av 2012.

Teksal har i den senere tiden hatt samarbeid med Hjelmeland Elektro. Dette er også en medvirkende årsak til oppkjøpet. Hjelmeland Elektro har i dag 13 ansatte og har et godt fotfeste i sitt nærområde.

De to tidligere eierne Oddbjørn Kleppa og Jan Andor Næss blir med videre og vil ha hver sin eierpost på 20% i selskapet.

Økonomien i Hjelmeland Elektro er god og selskapet vil fortsatt drives som et lokalt selskap med den samme ledelse som i dag. Den eksisterende kundemassen vil bli ivaretatt som før. Samtidig som det vil bli rekruttert personell for å styrke selskapet kraftig på industrisiden.
Selskapet vil skifte navn til Teksal Ryfylke AS i løpet av det neste kvartalet.

Teksal har gjennom mange år utført automasjonsoppdrag til flere kunder i denne regionen, og vil nå kunne fremstå som en lokal leverandør og med et bredere spekter av tjenester. Teksal vil kunne tilføre automasjonskompetanse til kundemasse i Hjelmeland Elektro, og Hjelmeland Elektro tilfører elektrokapasitet til eksisterende Teksal kunder. En typisk vinn-vinn situasjon.

Teksal har totalt mer enn 120 medarbeidere fordelt i Stavanger, Asker, Alnabru, Bergen, Trondheim og nå Ryfylke. Kjernevirksomhet er elektro og automasjon til industri, samferdsel, energi, vann og avløp samt olje & gass markedet. Leveransene dekker alt fra bygging av tavler i eget verksted, utvikling av automasjonsløsninger – PLS og HMI systemer, til ferdig idriftsatte systemer. Vi har også spesialisert oss på produkter for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
For 2008 er det en forventet omsetning på ca 150 millioner. En betydelig vekst fra året før.

Martin Haga Jan Andor F. Næss
Adm. Direktør Daglig leder
Teksal Hjelmeland Elektro AS"