Ikke hjemfall for småkraften

I et intervju med Småkraftforeninga sier Tore Nordtun (AP) og saksordfører i hjemfallssaken, at innslagspunktet på 4000 naturhestekrefter holdes uendret.

Småkraftforeninga er glad for denne presiseringen og Nordtun mente at det var svært usannsynlig at det kommer endringer under Odelstingsdebatten 22. september.

Dermed kan private eiere av småkraftverk puste lettet ut da de aller fleste småkraftverk ikke kommer over 4000 nat.hk. grensa. Likevel savner Småkraftforeninga en offisiell holdning fra politikerne i forhold til at det i stadig økende grad slippes utenlandsk kapital og eierskap inn i småkraftprosjektene. Dette har imidlertid ikke vært tema i denne runden.

Les Energi- og miljøkomiteens innstilling her: http://www.stortinget.no/inno/2007/midl/inno-20072008-078-i.htm