Landbruksministeren åpnet minikraftverk

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk åpnet mandag Vågen Minikraft AS i Gaular kommune, Sogn og Fjordane. Kraftverket eies av grunneierne Jakob Øverstrand og Harald Vågen. Småkraftforeninga gratulerer eierne med et flott minikraftverk.

Ministeren var invitert av Småkraftforeninga og åpnet kraftverket foran et 40 tals fremmøtte. Også Ordføreren i kommunen Jenny Følling var med på åpningen sammen med utstyrsleverandører, lokal bank, nettselskap og naboer.

Kraftverket som ligger i et vernet vassdrag, har en effekt på 350 kW og vil ha en forventet årsproduksjon på 2,8 GWh.

Lars Peder Brekk la i sin åpningstale vekt på den betydelige rollen små kraftverk har for å sikre bosetting og forsatt landbruksdrift på mange gårdsbruk. Han la også vekt på de store ringvirkningseffektene slike kraftverk har både for kommuner og lokale underleverandører.

Åpningen ble dekket av Firda: http://www.firda.no/nyhende/article3801781.ece og NRK.

Småkraftforeninga er svært tilfreds med at landbruksministeren omtaler småkraften i så oppmuntrende ordelag, og vi føler at vi har en sterk støttespiller i Brekk.