SP vil ha mer småkraft

I et intervju med Natioen sier SPs Erling Sande at partiet vil gi grønne sertifikater også til kraftverk over 1 MW dvs. småkraftverkene.

Småkraftforeninga er selvsagt glade for denne presiseringa og vi har helt siden Soria Moria kom på trykk påpekt det ulogiske ved å kun støtte mikro- og minikraftverk. Denne avgrensningen ville opplagt gitt store begrensninger på hele sertifikatsystemet.

Når vi dessuten vet at svenske kraftprodusentener opp til 15 MW er sertifikatberettiget, ville det blitt helt meningsløst og trolig også helt umulig å få et felles sertifikatmarked med Sverige hvis man skulle holde fast på Soria Moria erklæringens ordlyd.

Hele intervjuet i Nationen kan leses her: http://www.nationen.no/nyhet/article3792840.ece