Småkraftforeninga styrker organisasjonen

Småkraftforeninga ønsker å øke fokuset på våre medlemmer, og har engasjert en trainee som vil arbeide med forefallende medlemsoppgaver i et år fremover.

Erica Mathiesen er 23 år gammel og har en journalistbakgrunn. Erica kan ta i mot alle henvendelser knyttet til medlemsfordelene m.v. Hun vil dessuten ta del i en rekke forfallende arbeidsoppgaver og vil arbeide med å forberede næringspolitiske oppgaver.

Erica har følgende kontaktinfo:

telefon: 22518967/97734244
e-post: erica.mathiesen@norskog.no