Fotokonkurranse med tema vann

Direktoratet for naturforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens forurensningstilsyn inviterer til fotokonkurranse om vann i ulike sammenhenger.

Følgende er sakset fra konkurransereglene:

"Vi er på jakt etter dine bilder! Send inn dine bilder av vann i ulike former, enten i samhandling med menneskelige aktiviteter, eller i forbindelse med bruk, forurensing, fysiske inngrep og endringer, bevegelse, klima og naturkrefter.

Vi vil gjerne ha bilder av vann der du er eller har vært! Husk at det er mange ulike grupper og sektorer som er avhengig av vann: mennesker, byer og tettsteder, energisektoren, industrien, landbruket, transportnæringen, båter og så videre.

NRKs journalist og humorist Linda Eide leder juryens arbeid med å kåre vinnerbildet. Du kan delta i fotokonkurransen ved å last opp bildene dine på http://vann-nett.nve.no eller gå til www.vannportalen.no for så å klikke deg videre inn til konkurransen.

Premier:

1. premie: 5000,-
2. premie: 1000,-
3. premie: 500,-

I tillegg vil de premierte få bildet sitt forstørret.

Regler for konkurransen
Innleveringsfrist 1.november 2008".

Småkraftforeninga oppforder medlemmene til å sende inn bilder i segmentet vann/småkraft, og kanskje kunne nettopp en slikt temabilde bli premiert, noe som ville profilert vår næring på en fin måte.