Riis-Johansen vil øke eksporten av fornybar kraft til Europa

Han vil særlig utnytte mulighetene som ligger i det norske vannkraftsystemet.

Riis-Johansen peker også på behovet for flere overføringskabler til utlandet.

Småkraftforneinga støtter Olje- og energiministeren men presiserer at nettkapasiteten innenlands også må oppgraderes og bygges ut. Dernest kan vi bygge flere eurokabler som opplagt vil gi reduserte CO2-utslipp når vår vannkraft erstatter kull- og gasskraft i Mellom-Europa.