Stortingsrepresentant Jenny Klinge (SP) besøkte småkraftverk

Jenny Klinge som sitter på Stortinget for SP, besøkte i dag et av kraftverkene til styreleder i Småkraftforeninga Trond Ryslett.

Klinge uttrykte stor interesse for småkraftsatningen i sitt fylke, og kan bekrefte det inntrykket Småkraftforeninga har fått den siste tiden, nemlig at SP nå virkelig ønsker en satsning på småskala vannkraftverk. SP ser nå tydeligvis på småkraftutbygging som en del av løsningen både på kraftkrisen i Midt-Norge og en del av klimapakken i form av krafteksport til Europa med tilhørende reduserte klimagassutslipp.

Også nytilsatt prosjektkoordinator Terje Engvik var med på kraftverksbesøket.
Engvik er ansatt av Bondelaget i en treårsperiode. Småkraftforeninga er positive til Bondelagets nysatsning med en prosjektstilling for vestlandsfylkene, hvor altså Terje Engvik skal bidra til at en størst mulig andel av småkraftverdiskapningen blir igjen i bygdene. Engvik skal først og fremst fungere som en kontaktperson for fallrettighetseiere i fylkene.

Vi ønsker Engvik lykke til med arbeidet.