Arv av småkraftverk kan bli svært dyrt

Tirsdag 7. oktober legges statsbudsjettet frem, og etter det Småkraftforeninga kjenner til kan budsjettet innholde en arvesmell i stjerneklassen

Bakgrunnen er at dagens rabatt på 70% og hvor ligningsverdien er utgangspunktet for beregning av arveavgift, gjeldende unoterte aksjer, står for fall. Rabatten på 70% fjernes, men enda viktigere er det at det trolig ikke lenger skal legges ligningsverdien til grunn (som ofte er svært lav) men en eller annen form for markedsverdi som vil være vesentlig høyere.

Resultatet er altså en kraftig økning i arveavgiften.

Småkraftforeninga vil selvsagt sjekke ut dette på tirsdag når budsjettet blir lagt frem, og vi vil redegjøre for eventuelle regelendringer og eventuelle tilpasninger.