Høy rente setter småkraftprosjekter på vent

Dagens høye utlånsrente er i ferd med å kjøle ned småkraftmarkedet betraktelig. Det er ikke så unaturlig når vi vet at småkraftutbygginger er svært kapitalkrevende.

Flere ledende økonomer mener nå at Norges Bank nå må innføre tiltak som demper presset på pengemarkedsrenten. Denne er akkurat nå helt upåvirket av Norges Bank sin styringsrente.

Medisinen er å tilføre markedene sårt tiltrengt likviditet. Det er det viktigste tiltaket til Norges Bank. Dernest bør det bli lettere for bankene å få lån i Norges Bank.

Småkraftforeninga har imidlertid ingenting i mot at styringsrenten settes ned, men det vil altså ikke avhjelpe situasjonen akkurat nå.