Mer midler til nett-leieutjevning

Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie i 2009, en dobling av nivået fra 2008.

Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. En bevilgning på 60 millioner kroner i 2009 vil kunne omfatte 26 nettselskap og drøyt 65 000 nettkunder. Til sammenlikning ville en videreføring av støttenivået fra 2008 medført at bare 14 nettselskaper og om lag 33 000 kunder ble omfattet av ordningen. Det er særlig forbrukere i distriktene som vil nyte godt av ordningen.

Reduksjonen i nettleien vil være fra 22 øre/kWh til 1 øre/kWh, en gjennomsnittlig reduksjon på rundt 5 øre/kWh for de nettkundene som blir omfattet av ordningen.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon budsjettkapittel 1820.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.