Nye arveavgiftsregler

Småkraftforeninga varslet tidligere om en arveavgiftssmell for småkraftverkene, men heldigvis ble skjerpelsen mindre dramatisk enn antatt.

Arverabatten foreslås redusert fra 70% til 40% men begrenset oppad til 10 millioner kr. For det overskytende er det ingen rabatt. Det skal forstatt være ligningsverdier som legges til grunn men kraftverk, jord- og skogbrukseiendommer slipper en 60% skjerpelse slik som andre unoterte aksjeselskaper.

Dette gjelder imidlertid kun for 2009 og det varsles om en gjennomgang av arveavgiftsgrunnlaget også for gruppen kraftverk senere.