Regjeringen styrker NVE

Etter det Småkraftforeninga kjenner til, vil Regjeringen styrke NVEs konsesjonsavdeling med 35 millioner kr.
se link til pressemedling:

Småkraftforeninga er selvsagst svært glade for de økte ressursene til NVEs konsesjonsavdeling, men peker på at det ikke er mulig å saksbehandle seg ut av konsesjonskøproblematikken. I tillegg må det legges opp til en enklere saksbehandling og økt delegering av kurrante prosjekter til kommunene.