Ketil Solvik-Olsen ønsker avklaring om sertifikatene

Ketil Solvik-Olsen etterlyser i et skriftelig spørsmål til Olje- og energiministeren en avklaring på hvilke kraftverkstørrelser som skal motta grønne sertifikater.

Småkraftforeninga regner forsåvidt med at også småkraftverkene skal bli sertifikatberettiget, men det skal uansett bli interessant å se hva ministeren svarer. Vi kommer selvsagt tilbake til svaret til Riis-Johansen når det foreligger.

Spørsmålet til Solvik-Olsen er gjengitt under:

Dokument nr. 15 (2008-2009), Spørsmål nr. 29, datert 03.10.2008

Fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Til behandling

Spørsmål:
Soria Moria erklæringen innrømmer ikke grønne sertifikater til småkraftverk. Til ANB 15.11.2005 uttalte daværende parlamentarisk leder i SP, Magnhild Meltveit Kleppa, at ”erklæringen er selvmotsigende” på punktet om småkraftverk og grønne sertifikater. I følge Aftenposten 23.11.2005 sa hun at hun regnet med at energiministeren ville rydde opp. Vil nåværende Statsråd ta opp hansken og rydde selvmotsigelsene av veien, noe som er viktig både for bransjen og i forhold til nye forhandlinger om grønne sertifikater?