NVE bør ikke vurdere nett-tilgangen ved behandling av konsesjonssøknader

Nett-tilgang er en av NVEs kriterier for å få konsesjon. Dette kravet har medført en høna og egget situasjon, der nettselskapene ikke vil investere i ny nettkapasitet fordi konsesjon ikke er gitt, mens NVE på sin side ikke gir konsesjon hvis det ikke er en sannsynlig nett-tilgang.

Småkraftforeninga har hatt fokus på denne fastlåste situasjonen lenge, men mener nå at situasjonen er helt prekær og en direkte årsak til at mange småkraftprosjekter ikke blir realisert.

Løsningen er at NVE ikke bør nedprioritere søknader der nettilknytning ikke er avklart, da nødvendige oppgraderingen i nettet ikke lar seg gjennomføre uten av utbygger har konsesjon.

Alternativt må dagens reguleringsregime endres slik at netteier pålegges å investere basert på planlagte tilknytninger, og at risikoen for at prosjekter ikke får konsesjon skyves over på netteier. Dette er som sagt et høna og egget problem som best løses ved at NVE ser bort ifra manglende nettilknytning for prosjekter i områder der flere prosjekter avhenger av hverandre for nettilknytning. Uten denne endringen har ingen aktører noen økonomisk interesse i å oppgradere nettet.