Stoltenberg kan ha stanset satsning på fornybar energi

Mye tyder på at statsminister Jens Stoltenberg nok en gang har stanset en massiv satsning på ny fornybar energi i Norge.

Dagbladet melder i dag om at Stoltenberg selv stanset en plan hvor elavgiften skulle økes med to øre/kWh. Dette påslaget skulle da gi om lag 1,8 mrd. kr som skulle sluses inn i Enova og gi en storstilt satsning på fornybar energi.

Det var det Sp-styrte Olje- og energidepartementet og det SV-styrte Finansdepartementet var helt enige om dette.

Ordningen skulle gjelde fram til ordningen med grønne sertifikater kom på plass.

Hvis dette skulel vise seg å stemme, har altså Stoltenberg personlig stoppet de to virkelige initiativene som kunne utløst ny fornybar energiproduksjon, nemlig da han stoppet det gryteklare felles svensk-norske sertifikatordningen i 2006, og nå altså dette.

Småkraftforeninga begynner nå å forstå hvorfor det virker helt umulig å få til en satsning på fornybar energi. Når vi har en statsminister som nærmest systematisk motarbeider alle tiltak som kommer på bordet, så sier det seg selv at dette er tungt arbeid.

Småkraftforeninga har lenge hevdet at de småkraftverkene som er bygget frem til nå, er bygget på tross av og ikke på grunn av myndighetenes innsats. Og skulle noen lure så kan dere stoppe med det nå.

Les hele artikkelen i Dagbladet her: http://www.dagbladet.no/art/miljoe/roedgroenne/3461532/