Vestlandskonferansen og vindkraft

På den nylig avholdte Vestlandskonferansen var det nok en gang fokus på det enorme potensialet som ligger i offshore vindkraft. Dette potensialet er anslått til uvirkelige 14 000 TWh, altså 100 ganger dagens kraftproduksjon.

Nå skal ikke Småkraftforeninga mene mye om hvor realistisk dette enorme potensialet er, men vi konstaterer at hvis dette skal eksporteres (og det er jo hele poenget) så vil det settes store krav til backup-kraft fra vannkraftverkene (når det ikke blåser).

Det vil igjen stille store krav til overføringsnettet i Norge, og ikke minst til kundene i Europa som selvsagt må ha stabile leveranser, også når det ikke blåser.

Hvis man legger et mål på 130 TWH vindkraft innen 15 år så kreves følgende av investeringer:

Investeringer i vindparker 130 *8 kr/ kwt = 1040 mrd. kr.

Dobbel effekt fra eksisterende magasinverk = 200 mrd. kr

Nett mellom Sjø/ Land/ Nett til Europa = 200 mrd. kr.

Sum investeringar = 1400 mrd. kr (2/3 av dagens oljefond)

Magasinverkene og vindkraften må kobles sammen for å sikre stabile leveranser når en ikke har vind. Av den grunn må effekten i magasinverken dobles og i grove trekk køres når det er vindstille.

All uregulert produksjon (elvekraft, småkraft og vindkraft) må få forkørsrett i nettet

Småkraftforeninga mener vi vil få løst alle utfordringer i overliggende nett dersom staten finansierer nettkostnadane fra sjø til land og videre til Europa.