Fylkesmannen i Rogaland ønsker ikke kraftverks AS’er

I et foredrag i Lund kommune i Rogaland var fylkesmannen, representert ved landbruksdirektøren, kritisk til å organisere kraftverk som aksjeselskaper.

Det kan være et selvstendig poeng å vurdere etableringer av småkraftverk etter jordloven i tillegg til konsesjonsloven, men konklusjonen bør uansett ikke bli at AS’er frarådes.

Dette har sammenheng med eksponering mot risiko, og få ønsker vel å risikere gård og grunn hvis kraftverksprosjektet går over ende.

Hvis man ønsker å vurdere AS opp mot spørsmålet om bevaring av brukenes ressursgrunnlag, kan dette avtales særskilt i aksjeselskapets vedtekter.

Småkraftforeninga er lettere bekymret for at en slik holdning fra Fylkesmannen, og dermed Staten, i allefall i Rogaland kan virke hemmende for etableringen av småkraftprosjekter, og at Fylkesmannen her bør revurdere sitt syn på saken.

Realitetene er at langt de fleste småkraftverkene organiseres som AS’er nettopp fordi en ønsker et skille mellom det tungt lånebelagte kraftverket og sin egen privat økonomi.