Riis-Johansen vil bygge mer nett

På Statnetts høstkonferanse sa Olje- og energiminsteren at Statnetts viktigste oppgaver er:
• Å sørge for forsyningssikkerheten for alle i Norge
• Å sørge for nettilgang for den nye, fornybare energien
• Å sørge for tilstrekkelig nok kraft til midt-Norge.

Statsråden har tidligere trukket frem småkraften som en av løsningene på kraftkirsen i Midt-Norge.

Statsråden er også tydelig på at bygging av kabler til utlandet av typen NorNed ikke skal gå på bekostning av utbygging av nettet innenlands.

Småkraftforeninga er glade for statsråden uttalelser om å sørge for nettilgang for ny fornybar energi, inkludert småkraften. Vi forutsetter at han følger opp uttalelsene med konkrete tiltak som vil stimulere til økt utbygging. Småkraftforeninga har lansert flere forslag som vil gi mer nett i Norge.

Les referatet fra samlingen på Regjeringens hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2008/-stromforsyning-en-grunnleggende-rett.html?id=532270