Olje- og energiministeren åpnet Energidagene 2008

Riis-Johansen trakk bl.a. frem Norges rolle som energieksportør til resten av Europa.

Klimaendringer, forsyningssikkerhet/beredskap og kraftbalansen ble trukket frem som sentrale temaer som han vil ha fokus på fremover.

Riis-Johansen nevnte småkraftens rolle i fornybar satsningen, både i klimasammenheng, distrikssammenheng og som en del av forsyningssikkerhet.

Han la også vekt på den styrkingen av NVE som er foreslått i Statsbudsjettet for 2009.

Enova skal få en mer sentral rolle som problemløser, og for å nå målet om økt fornybar energiprodusjon i Norge.