Riis-Johansen svarer Solvik-Olsen

Olje- og energiministeren har nå kommet med et svar på Ketil Solvik-Olsen sitt spørsmål om hvilke kraftverk som skal bli sertifikatberettiget.

Både spørsmål og svar er referert under (se også link http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=41257):

Dokument nr. 15 (2008-2009), Spørsmål nr. 29, datert 03.10.2008

Fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Besvart 15.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål:
Soria Moria erklæringen innrømmer ikke grønne sertifikater til småkraftverk. Til ANB 15.11.2005 uttalte daværende parlamentarisk leder i SP, Magnhild Meltveit Kleppa, at ”erklæringen er selvmotsigende” på punktet om småkraftverk og grønne sertifikater. I følge Aftenposten 23.11.2005 sa hun at hun regnet med at energiministeren ville rydde opp. Vil nåværende Statsråd ta opp hansken og rydde selvmotsigelsene av veien, noe som er viktig både for bransjen og i forhold til nye forhandlinger om grønne sertifikater?

Svar:
Jeg må, som i mitt forrige svar til stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen om småkraftverk og grønne sertifikater sendt 15. august 2008, be om forståelse for at jeg foreløpig ikke kan gå i detaljer om forhandlingene med Sverige om et felles marked for grønne sertifikater.
Jeg ser det som naturlig at vannkraften får en plass i et grønt sertifikatsystem, og vil jobbe for dette i tråd med regjeringens politikk for småkraftverk i Norge. Det er viktig å få på plass et robust og langsiktig støttesystem for fornybar energi, men jeg kan ikke gå i detaljer om hvilke teknologier som inkluderes i et sertifikatmarked med Sverige nå.

Småkraftforeninga mener spørsmålet til Solvik-Olsen både var spennende og viktig. Det er helt nødvendig å få en avklaring på at også småkraftverkene skal bli sertifikatberettiget.

Statsrådens svar gir imidlertid igjen avklaring nå, men vi tolker svaret positivt men at kortene fortsatt må holdes tett ved brystet.