Småkraftforeninga holdt innlegg på Energidagene

Småkraftforeninga presenterte i dag en 10 punktsliste for å utløse mer små skala vannkraft i Norge.

Måltemaene som ble presentert og gjennomgått var som følger.

1. Etabler et produksjonsmål for småkraften
2. Økt Nett-tilgang/nettkapasitet
3. NVEs konsesjonskø
4. Støtteordning nå!
5. Reduser byråkratiet
6. Endre forslag til nye regler for balansekraften
7. Økt satsning på sentralnettet i Norge og økt overføringskapasitet utlandet.
8. Legg til rette for en elektrifisering av transportsektoren
9. Innfør et skatteopplegg som stimulerer til mer småkraft
10. Myk opp reglene for småkraftverk i vernede vassdrag

Hele foredraget kan lastes ned fra dokumentbasen.