Småkraftforeninga orienterte i Åmli

Småkraftforeninga var invitert av Småkraftgruppen i Åmli kommune for å orientere om aktuelle småkrafttemaer.

Om lag 20 interesserte hadde møtt opp, og daglig leder i Småkraftforeninga orienterte om en rekke temaer, både av næringspolitisk art og av mer praktisk karakter rettet mot de som vurderer utbygging.

Åmli kommune har det største småkraftpotensialet i Aust-Agder og flere av de fremmøtte gikk med planer om utbygging. I tillegg var det også noen som allerede hadde produksjon i gang.