Foredragene fra Energidagene er lagt ut på nettet

Presentasjoner fra Norges energidager 2008 er nå tilgjengelige for nedlasting.
Totalt ble det på energidagene gjennomført 13 sesjoner fordelt på 2 dager, og over 70 ulike foredrag og presentasjoner ble fremført.

Mange av foredragene er svært relevante for småkraftbransjen og anbefales sterkt.

Se link: http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=23558